Avukata Sor

  Online Avukata Sor

  Seyrantepe Mahallesi Skyland İstanbul B Blok Kat:36 No:509 Sarıyer/İstanbul
  0212 401 05 73
  0532 202 12 43
  info@celikavukatlik.com.tr

  Çelik Avukatlık Hukuk Bürosu

  Çelik Avukatlık olarak, müvekkillerimizin günlük hayatta karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğu soru ve sorunlarını avukata sor platformumuz aracılığı ile cevaplandırmaktayız. Hukuki desteğe ihtiyacı olan müvekkillerimize süratli bir şekilde geri dönüş yapmaktayız ve sitemiz üzerinden sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamaktayız.

  Müvekkillerimizle gerek e-mail gerekse telefon yoluyla iletişime geçilme suretiyle ,soru ve sorunlarına ilişkin iş ve işlemlerini titizlikle takip etmekteyiz ve sorularını süratle yanıtlayarak sorunlarının çözümünde yüksek oranda başarı sağlanmaktayız. Bu nedenle hukuki probleminizi yada dava ve ihtilaf konusu uyuşmazlığa ilişkin sorularınızı, konu ve başlık seçiminizi doğru şekilde yaparak kısa ve öz şekilde bize iletmenizi rica ediyoruz. Avukata Sor Platformumuzu doğru ve verimli şekilde kullanabilmeniz ve lehinize olarak süratle sonuç alabilmeniz için aşağıda yer alan ve avukat sor bölümümüz aracılığı ile sorularınızı iletebileceğiniz çalışma alanlarımıza ilişkin olan derlemeyi incelemenizi tavsiye ediyoruz.

  Avukata Sıkça Sorulan Sorular

  Sol tarafta bulunan avukata sor bölümündeki formu eksiksiz doldurarak avukatlarımıza soru sorabilirsiniz.

  Sitemiz üzerinden tarafımıza sorduğunuz sorularınız baronun bize vermiş olduğu müvekkil – avukat ilişkisine dayanarak 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır.

  Tarafımıza Sorduğunuz Sorular Avukatlarımız Tarafından İncelenip 24 Saat İçerisinde Tarafınıza Dönüş Yapılmaktadır.

  Ceza Hukuku’na ilişkin olarak Sulh ceza davaları Asliye ceza davaları, Ağır ceza davaları, Askeri ceza davaları, İcra Ceza Davaları, Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere hususlarında soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  İcra Hukuku’na ilişkin olarak İcra ceza davaları, İflas davaları, İflas ve icra itiraz davaları, İflasın ertelenmesi davaları, İhalenin feshi davaları, İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri, İtiraz ve itirazın iptali davaları, İflas masasına kayıt, İcra ihalelerine katılma, Alacağın icra masasına kaydettirilmesi, İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi, Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi, Şirket borç durumlarının belirlenmesi, Şirket kurtarma çalışmaları, İstirdat davaları, İstihkak davaları, Menfi tespit davaları, Tasarrufun iptali davaları ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Aile Hukuku’na  ilişkin olarak Boşanma davaları, Velayet davaları, Tazminat ve nafaka davaları, Babalık davası, Çocuk mallarının yönetimi, Aile içi şiddet davaları, Kişilik haklarına saldırı davaları, Aile konutu ve uygulamaları, Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri, Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları, Nişan bozulmasından doğan davalar,ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  İş Hukuku’na ilişkin olarak İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi, Mobing  ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması, Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi, Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin olarak Taşınmaz tazminatı davaları, Müdahalenin men-i davaları, İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar, İstihkak davaları, İpotek davaları, Kira bedeli tespit davaları, Tahliye davaları, Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku’na ilişkin olarak Eser sahibinin tespiti davası, Saldırının tespiti davası, Saldırının men’i davası, Saldırının ref’i davası, Delil tespiti davası, Haksız rekabet davaları,  Maddi ve manevi tazminat davaları, Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları,  Marka ve patent iptal davaları, Telif hakkı tespit ve tazminat davaları  ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Bilişim Hukuku’na ilişkin olarak elektronik ticaret hukuku, elektronik ticaret bilgi sistemine kayıt yükümlülüğü hakkında / ETBİS, bilişim suçları, internet ortamında hakarete, şantaja, tehtide maruz kalmanız halinde haklarınız ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Ticaret Hukuku’na ilişkin olarak Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri,Gizlilik sözleşmeleri, Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri, Teminat Sözleşmeleri, Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri, Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri,

  İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri, Teknoloji ve know-how transfer sözleşmeleri, Kredi sözleşmeleri ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Şirketler Hukuku’na ilişkin olarak şirketlerin kuruluşu ve tasfiyesi, şirket birleşme ve devralmaları, birleşme devralmalarda şirketin mali durumuna ilişkin raporlar, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları, anonim ve limited şirketler ve kuruluşları, yönetim kurulu üyelerinin şirket borçlarından sorumluluğu, iflas erteleme, konkordato ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Boşanma Hukuku’na ilişkin olarak anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, çekişmeli boşanma, boşanma davası açmak için yapmanız gereken işlemler, özel ve genel boşanma sebepleri, boşanma sonrasında çocuğun velayeti ve nafakaya dair merak ettikleriniz ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Miras Hukuku’na ilişkin olarak  Vasiyetname, Vasiyetnamenin Saklanması, Sözlü Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Veraset ilamı alınması, Vasiyetname düzenlenmesi, Vasiyetnamenin iptali, Tenkis davası açılması, Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, Mirasçılık belgesinin iptali davası, Mirasın reddi davası açılması, Muris muvazaası davaları açılması, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve benzeri dava ve takip işlemleriniz ile ilgili olan soru ve sorunlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

  Danışma Hattı